Zostań trenerem podczas Kanto Tour w Pokémon GO

4 stycznia, 2021 0 przez charizard
Spread the love

Witajcie trenerzy! Jeśli kiedykolwiek grałeś w jedną z głównych gier z serii, będziesz dobrze zaznajomiony z przypadkowymi trenerami, którzy zaśmiecają mapy. Niektórzy gracze próbują ich unikać, niektórzy gracze ich szukają i próbują pokonać każdego. Oprócz Gruntów i liderów Team Go Rocket, tych postaci NPC brakowało w Pokémon Go.

Do teraz! Zgadza się trenerzy, postacie NPC nadchodzą do Pokémon GO !! Podczas nadchodzącej trasy Pokémon Go Tour: Kanto na mapie pojawią się postacie Trenera Pokémonów , z którymi będziesz mógł wchodzić w interakcje i walczyć z nimi.

Reklama

Najlepsza część? Będziesz miał okazję być jedną z tych postaci! Pokémon Go będzie organizować zawody, aby zdecydować, którzy trenerzy pojawią się jako postacie w grze podczas wydarzenia.

Na tej stronie

Jak zostać postacią trenera podczas Pokémon GO Tour: Kanto

Niantic organizuje konkurs, aby zdecydować, którzy trenerzy pojawią się jako postacie w grze podczas wydarzenia Pokémon Go Tour: Kanto . Aby wziąć udział, po prostu opublikuj swoje zgłoszenie na Twitterze do poniedziałku 11 stycznia 2021 r. Do 23:59 czasu PST (GMT -8) i dołącz następujące elementy:

  1. Zrzut ekranu twojego profilu trenera, który zawiera imię i nazwisko trenera oraz strój twojego awatara.
  2. Lista trzech Pokémonów, które tworzyłyby twój zespół. Te Pokémony muszą należeć do tych pierwotnie odkrytych w regionie Kanto i nie mogą zawierać Ditto ani żadnego Legendarnego lub Mitycznego Pokémona.
  3. Hasztag #PokemonGOTourContest.

Twoje zgłoszenie zostanie ocenione na podstawie następujących kryteriów.

  • Kreatywność twojego stroju awatara
  • Skład twojego zespołu Pokémonów
  • Twój ogólny motyw

Kilka porad

  • Wybierz zespół tego samego typu. Użyj swojego ulubionego typu lub typu swojego ulubionego Pokémona.
  • Koordynuj swój strój. Reprezentujesz Team Valor, Instinct czy Mystic? Czy masz swój własny styl?
  • Spróbuj połączyć swój strój ze swoim zespołem. Woda z niebieskim, elektryczna z żółtym itp
  • Baw się dobrze!

Powodzenia, trenerzy!


Zasady konkursu

ŻADNY ZAKUP ANI PŁATNOŚĆ NIE JEST KONIECZNY DO UDZIAŁU LUB WYGRANIA W KONKURSIE.

NIEWAŻNE GDZIE ZABRONIONE. KONKURS JEST TYLKO OTWARTY DLA MIESZKAŃCÓW KRAJÓW, W KTÓRYCH ZGŁOSZENIE POKÉMON GO ZOSTAŁO WYDANE OFICJALNIE. MIESZKAŃCY KRAJÓW, W KTÓRYCH WNIOSEK POKÉMON GO NIE ZOSTAŁ OFICJALNIE WYDANY OD 4 stycznia 2021 r., ORAZ MIESZKAŃCY NASTĘPUJĄCYCH KRAJÓW I REGIONÓW SĄ WYKLUCZENI Z UCZESTNICTWA; BAŁKANY, BIAŁORUŚ, BRAZYLIA, BURMA, CHINY, WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ, KRYM, KUBA, DEMOKRATYCZNA REPUBLIKA KONGA, IRAN, IRAK, WŁOCHY, LIBERIA, KOREA PÓŁNOCNA, PAKISTAN, QUEBEC, SUDAN, ROSJA TURCJA I ZIMBABWE.

WEJŚCIE DO KONKURSU OZNACZA AKCEPTACJĘ NINIEJSZEGO REGULAMINU.

Pokémon GO Tour: Kanto Contest („Konkurs”) to konkurs umiejętności; szansa nie będzie odgrywać żadnej roli w wyłonieniu zwycięzców Konkursu. Zgłoszenia zostaną ocenione przez sędziów, którzy określą zwycięskich Uczestników (zdefiniowanych poniżej) zgodnie z niniejszymi Zasadami. Nagrody zostaną przyznane kwalifikującym się Uczestnikom według wyłącznego uznania Sponsora. Szczegółowe informacje znajdują się poniżej. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani powiązany z żadną osobą trzecią, w tym między innymi z Twitterem.

1. WIĄŻĄCA UMOWA: Aby wziąć udział w Konkursie, musisz wyrazić zgodę na niniejsze Oficjalne Zasady Pokémon GO Tour: Kanto Contest („Zasady”). Dlatego prosimy o zapoznanie się z niniejszymi Zasadami przed zgłoszeniem, aby upewnić się, że rozumiesz i zgadzasz się. Przesyłając zgłoszenie do Konkursu, Uczestnik akceptuje niniejsze Zasady. Uczestnicy nie mogą przesyłać zgłoszenia do Konkursu i nie mogą otrzymać żadnej nagrody opisanej w niniejszych Zasadach, chyba że wyrażą zgodę na te Zasady. Niniejsze Zasady stanowią wiążącą umowę prawną między Uczestnikami a Sponsorem w odniesieniu do Konkursu.

Reklama

2. UPRAWNIENIA: Aby kwalifikować się do udziału w Konkursie, („Uczestnik”) musi: (1) być co najmniej pełnoletni w swoim kraju, stanie, prowincji lub jurysdykcji miejsca zamieszkania (i co najmniej dwadzieścia (20)) lat na Tajwanie) w momencie wjazdu; (2) nie być rezydentem kraju, w którym aplikacja Pokémon GO nie została oficjalnie wydana od 4 stycznia 2021 r., Ani rezydentem żadnego z następujących krajów lub regionów; Bałkany, Białoruś, Brazylia, Birma, Chiny, Cote D'ivoire (Wybrzeże Kości Słoniowej), Krym, Kuba, Demokratyczna Republika Konga, Iran, Irak, Włochy, Liberia, Korea Północna, Pakistan, Quebec, Rosja, Sudan, Syria, Turcja lub Zimbabwe; (3) nie być osobą ani podmiotem podlegającym kontroli eksportu lub sankcjom Stanów Zjednoczonych; (4) mieć konto Pokémon GO i dostęp do Internetu od 4 stycznia 2021 r. Uczestnicy zgadzają się, że jeśli zostaną wybrani jako zwycięzcy, dostarczą wszelkie dodatkowe niezbędne informacje lub zgody niezbędne do potwierdzenia kwalifikacji jako zwycięzca. Niedostarczenie dodatkowych informacji lub zgód będzie podstawą do dyskwalifikacji, chyba że jest to zabronione przez obowiązujące prawo. Konkurs jest nieważny na Bałkanach, Białorusi, Brazylii, Birmie, Chinach, Wybrzeżu Kości Słoniowej, Krymie, Kubie, Demokratycznej Republice Konga, Iranie, Iraku, Włoszech, Liberii, Korei Północnej, Pakistanie, Quebecu, Rosji, Sudan, Syria, Turcja, Zimbabwe i tam, gdzie jest to zabronione przez prawo. Pracownicy, stażyści, wykonawcy i osoby zajmujące oficjalne stanowiska Sponsora, jego odpowiednich spółek zależnych i stowarzyszonych oraz ich dyrektorzy, członkowie kierownictwa, pracownicy, agencje reklamowe i promocyjne, przedstawiciele i agenci („Podmioty konkursowe”) oraz członkowie Konkursu Podmioty i ich najbliższe rodziny (rodzice, rodzeństwo, dzieci, małżonkowie i partnerzy życiowi każdego z nich, niezależnie od miejsca zamieszkania) oraz członkowie gospodarstw domowych (spokrewnieni lub nie) takich pracowników, stażystów, wykonawców, urzędników i dyrektorów są nie kwalifikują się do udziału w tym Konkursie. Sponsor zastrzega sobie prawo do weryfikacji kwalifikowalności i rozstrzygania wszelkich sporów w dowolnym momencie.

3. SPONSOR: Konkurs jest sponsorowany przez Niantic, Inc. („Sponsor”), z siedzibą pod adresem One Ferry Building, Suite 200, San Francisco, CA 94111, USA.

4. OKRES KONKURSU: Konkurs rozpoczyna się o godzinie 09:00 czasu pacyficznego (PT) w Stanach Zjednoczonych w dniu 4 stycznia 2021 r. I kończy o godzinie 23:59:59 czasu pacyficznego 11 stycznia 2021 r. („Okres trwania konkursu” ). ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA OKREŚLENIE ODPOWIEDNIEJ STREFY CZASOWEJ W SWOJEJ JURYSDYKCJI ODPOWIADA UCZESTNIK. ZGŁOSZENIA BĘDĄ WAŻNE WYŁĄCZNIE W PRZYPADKU ODPOWIEDNIEGO OKRESU PRZEDSTAWIONEGO POWYŻEJ.

5. JAK WSTĄPIĆ: W Okresie trwania konkursu zrób zrzut ekranu swojego profilu Pokémon GO, w tym zdjęcie swojego awatara i imię i nazwisko Trenera („Profil Trenera”). Aby wziąć udział w konkursie, opublikuj swój zrzut ekranu w czasie trwania konkursu zgodnie z następującymi instrukcjami:

Zaloguj się na swoje konto na Twitterze i prześlij zrzut ekranu w formie posta („Zgłoszenie”) na swoje konto na Twitterze;
wypisz w swoim poście trzy (3) Pokémony, które utworzą twoją drużynę regionu Kanto (drużyna musi składać się z Pokémonów pierwotnie odkrytych w regionie Kanto i nie może zawierać Legendarnych lub Mitycznych Pokémonów, w tym Articuno, Zapdos, Moltres, Mewtwo lub Miauczenie); i
umieść w swoim poście hashtag #PokemonGOTourContest.
OGRANICZENIE JEDNEGO (1) WEJŚCIA NA UCZESTNIKA PRZY UŻYCIU TYLKO JEDNEGO (1) KONTA TWITTER W CAŁYM OKRESIE KONKURSU. Uczestnicy mogą używać tylko jednego (1) konta na Twitterze, aby wziąć udział w Konkursie. Konto uczestnika na Twitterze musi pozostać publiczne do czasu ogłoszenia wszystkich zwycięzców. Wszystkie zgłoszenia muszą zostać przesłane w czasie trwania konkursu, a następnie otrzymane zgłoszenia zostaną zdyskwalifikowane. Zgłoszenia są nieważne, jeśli są w całości lub częściowo niekompletne (np. Nie zawierają wymaganego uchwytu i hashtagów), zmienione, sfałszowane, uzyskane w wyniku oszustwa, spóźnione lub w inny sposób nie są zgodne z Regulaminem. Wszystkie zgłoszenia zostaną uznane za dokonane przez upoważnionego właściciela konta z adresem e-mail powiązanym z kontem na Twitterze używanym do zgłoszenia, a potencjalni zwycięzcy mogą zostać poproszeni o okazanie dowodu, że są upoważnionym posiadaczem konta dla tego adresu e-mail. „Upoważniony posiadacz konta” to osoba fizyczna przypisana do adresu e-mail przez dostawcę usług internetowych, dostawcę usług online lub inną organizację odpowiedzialną za przypisywanie adresów e-mail dla domeny. Konto Uczestnika Pokémon GO musi pozostać w dobrej kondycji przez cały czas trwania Konkursu.

6. WYMAGANIA PRZEDSTAWIANIA: Oprócz spełnienia kryteriów w sekcji 5 powyżej, każde zgłoszenie musi również spełniać następujące kryteria: (a) Zgłoszenie, w tym imiona trenerów i znajomych Pokémon, nie może być uwłaczające, obraźliwe, zawierające groźby, zniesławiające, dyskredytujące zniesławiające lub zawierające jakiekolwiek treści nieodpowiednie, nieprzyzwoite, seksualne, bluźniercze, torturujące, oszczercze, dyskryminujące w jakikolwiek sposób lub promujące nienawiść lub krzywdzenie jakiejkolwiek grupy lub osoby, lub w inny sposób niezgodne z tematem i duchem Zawody. (b) Zgłoszenie nie może zawierać treści, materiałów ani jakichkolwiek elementów, które są niezgodne z prawem lub w inny sposób naruszają lub są sprzeczne z jakimkolwiek obowiązującym prawem lub regulacją, w której zostało utworzone. (c) Zgłoszenie nie może zawierać żadnych treści (z wyjątkiem treści Sponsora, zgodnie z wymogami niniejszego dokumentu), materiałów ani elementów, które wyświetlają reklamy, slogan, logo, znak towarowy strony trzeciej lub wskazują na sponsorowanie lub poparcie strony trzeciej lub podmiotu komercyjnego lub które są nie w duchu Konkursu, określonym przez Sponsora, według własnego uznania. (d) Zgłoszenie nie może zawierać, włączać ani w inny sposób wykorzystywać żadnych treści, materiałów lub elementów, które są własnością lub podlegają jakimkolwiek prawom strony trzeciej lub podmiotu, innych niż treści i / lub materiały Sponsora wymagane w niniejszym dokumencie. (e) Zgłoszenie nie może zawierać żadnych treści, elementów ani materiałów naruszających prawa do rozpowszechniania, prywatności lub własności intelektualnej osób trzecich, poza treścią i / lub materiałami Sponsora, zgodnie z wymogami niniejszego dokumentu.

Sponsor zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, który prześle zgłoszenie, które nie spełnia Warunków Zgłoszenia określonych przez Sponsora. Przesyłając zgłoszenie, oprócz innych praw przyznanych przez Uczestnika w niniejszym dokumencie, Uczestnik niniejszym udziela zgody na Zgłoszenie, w tym Profil Trenera, Awatara i zespół Pokémon, do umieszczenia na dowolnych stronach internetowych należących do lub kontrolowanych przez Sponsora, na dowolnych kanałach mediów społecznościowych Sponsora (w tym między innymi Facebooka, Twittera i Instagrama) lub innych witryn internetowych. Uczestnik zgadza się, że zwolnione strony (zgodnie z poniższą definicją) nie są odpowiedzialne za nieuprawnione użycie wpisów przez osoby trzecie. Zwolnione Strony nie gwarantują wysłania żadnego wpisu.

7. OCENIANIE: Zgłoszenia będą oceniane przez panel ekspertów („Sędziów”) po zakończeniu Konkursu. Zgłoszenia będą oceniane przez Jury na podstawie następujących kryteriów: (i) oryginalność i kreatywność stroju Avatara (40%); (ii) temat ogólny (30%); i (iii) skład drużyny Pokémon (30%).

Ośmiu (8) Uczestników, którzy uzyskają najwyższe wyniki ogólne, zostanie wybranych jako potencjalni zwycięzcy. W przypadku remisu, jako potencjalny zwycięzca zostanie wybrany Uczestnik (y), który uzyskał wyższy wynik od Jury w kategorii „oryginalność i kreatywność stroju Avatara”. Jeśli nadal jest remis, remisowe prace zostaną ponownie ocenione przez inny panel wykwalifikowanych sędziów, określony przez Sponsora. W przypadku, gdy potencjalny zwycięzca zostanie zdyskwalifikowany z jakiegokolwiek powodu, jako potencjalny zwycięzca zostanie wybrany wpis, który uzyskał następny najwyższy łączny wynik. Uczestnicy przyznają, że ocenianie tego rodzaju jest z natury subiektywne.

Około 18 stycznia 2021 r. Lub około tego dnia potencjalni zwycięzcy zostaną powiadomieni za pośrednictwem bezpośredniej wiadomości na Twitterze. Potencjalni zwycięzcy będą mieli dwadzieścia cztery (24) godziny od powiadomienia o próbie zgłoszenia sprzeciwu wobec ich wyboru. Jeśli potencjalny zwycięzca sprzeciwi się ich wyborowi w tym okresie, wówczas taki potencjalny zwycięzca zostanie zdyskwalifikowany, a spośród wszystkich kwalifikujących się Uczestników wybrany zostanie alternatywny potencjalny zwycięzca na podstawie kryteriów oceny opisanych w niniejszym dokumencie. Każdy potencjalny zwycięzca może zostać poproszony o podpisanie i odesłanie Deklaracji kwalifikowalności, odpowiedzialności i zwolnienia z reklamy oraz podanie wszelkich dodatkowych informacji, które mogą być wymagane przez Sponsora w celu realizacji nagrody lub w inny sposób. Potencjalni zwycięzcy muszą zwrócić wszystkie takie wymagane dokumenty w ciągu czterdziestu ośmiu (48) godzin od próby powiadomienia, w przeciwnym razie zostanie uznane, że taki potencjalny zwycięzca utracił nagrodę, a inny potencjalny zwycięzca może zostać wybrany na podstawie kryteriów oceny opisanych w niniejszym dokumencie. Konta Pokémon GO potencjalnych zwycięzców muszą pozostać w dobrej kondycji podczas wydarzenia Pokémon GO Tour: Kanto w grze w dniu 20 lutego 2021 roku lub w tym okresie. Wszystkie wymagania dotyczące powiadomień, a także inne wymagania niniejszych Zasad będą ściśle egzekwowane. Ustalenia sędziów są ostateczne i wiążące.

8. NAGRODY: Osiem (8) nagród jest dostępnych. Każda Nagroda składa się z awatara Pokémon GO każdego zwycięzcy (wyświetlanego w Zgłoszeniu), który jest powielany i prezentowany w grze w aplikacji Pokémon GO jako postać nie grywalna („NPC”) w PokéStops na całym świecie podczas Pokémon GO Tour: Wydarzenie w grze Kanto w lub około 20 lutego 2021 roku. Imię trenera każdego zwycięzcy i drużyna Pokémon z jego Zgłoszenia zostaną przedstawione wraz z NPC. Gracze korzystający z aplikacji Pokémon GO będą mogli walczyć z tymi NPC i odpowiadającą im drużyną Pokémon w PokéStops podczas wydarzenia. Łączna przybliżona wartość detaliczna każdej Nagrody wynosi 0 USD.

Żadne przeniesienie, zamiana lub ekwiwalent pieniężny za nagrody nie jest dozwolony, z wyjątkiem wyłącznego uznania Sponsora. Sponsor zastrzega sobie prawo do zastąpienia nagrody, w całości lub w części, o takiej samej lub większej wartości, jeśli nagroda nie może zostać przyznana w całości lub w części, jak opisano z jakiegokolwiek powodu. Podmioty uczestniczące w konkursie nie złożyły i nie wykonują, a Podmioty biorące udział w konkursie nie odpowiadają w żaden sposób za żadne gwarancje, oświadczenia lub gwarancje, wyraźne lub dorozumiane, faktyczne lub prawne, odnoszące się do nagrody lub jej użytkowania, wartości lub przyjemności nagrody, w tym między innymi jej jakości, stanu mechanicznego, przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu, z wyjątkiem jakiejkolwiek standardowej gwarancji producenta, która może mieć zastosowanie do nagrody lub jakichkolwiek jej składników. W przypadku braku zgłoszeń nagrody nie zostaną przyznane. Z zastrzeżeniem powyższych postanowień dotyczących zamiany nagród, jeśli co najmniej osiem (8) zgłoszeń zostanie przesłanych zgodnie z niniejszymi Zasadami, wszystkie nagrody zostaną przyznane.

9. PODATKI: WSZYSTKIE NAGRODY BĘDĄ POZOSTAĆ BEZ JAKICHKOLWIEK PODATKÓW SPONSOR, KTÓRY JEST PRAWO POTRZEBNY. WSZYSTKIE PODATKI OBŁOŻONE OD NAGRÓD SĄ WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KAŻDEGO ZWYCIĘZCY, NIEZALEŻNIE OD CZY PODATKI ZOSTAŁY TAK UTRZYMANE. WSZELKIE DODATKOWE KOSZTY DOTYCZĄCE NAGRODY SĄ WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KAŻDEGO ZWYCIĘZCY.

10. WARUNKI OGÓLNE: Obowiązują wszystkie prawa i przepisy federalne, stanowe, prowincjonalne i lokalne. Sponsor zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania dowolnego Uczestnika z Konkursu, jeśli uzna, według własnego uznania, że Uczestnik podjął próbę podważenia legalnego działania Konkursu poprzez oszukiwanie, oszustwo lub inne nieuczciwe praktyki w grze lub denerwuje, nadużywa, grozi lub nęka innych Uczestników, widzów, Sponsora lub Sędziów.

11. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ: W stosunkach pomiędzy Sponsorem a Uczestnikiem, Uczestnik zachowuje własność wszystkich praw własności intelektualnej i przemysłowej (w tym praw osobistych) do treści swojego zgłoszenia (z wyjątkiem postaci i treści Pokémon GO, które pozostaną własność Sponsora lub jego licencjodawców). Uczestnicy są odpowiedzialni za zapewnienie właściwej ochrony własności intelektualnej. Sponsor nie ponosi odpowiedzialności za prawa własności. Uczestnicy są odpowiedzialni za zapewnienie, że nie naruszają praw własności intelektualnej innej osoby lub podmiotu.

12. PRYWATNOŚĆ: Uczestnik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Sponsor może gromadzić, przechowywać, udostępniać i w inny sposób wykorzystywać wszelkie dane osobowe przekazane Sponsorowi w trakcie trwania Konkursu, w tym między innymi imię i nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu i adres e-mail. Sponsor wykorzysta te informacje zgodnie ze swoją Polityką prywatności znajdującą się pod adresem https://www.nianticlabs.com/privacy/en/, w tym między innymi w celu administrowania Konkursem i weryfikacji tożsamości Uczestnika, wieku, adresu pocztowego, adresu e-mail, nazwy użytkownika i numer telefonu w przypadku, gdy zgłoszenie kwalifikuje się do nagrody oraz do celów marketingowych, zgodnie z prawem. Informacje o uczestniku mogą być również przekazywane do krajów poza krajem ich zamieszkania, w tym do Stanów Zjednoczonych. W takich innych krajach mogą nie obowiązywać przepisy i regulacje dotyczące prywatności podobne do tych obowiązujących w kraju zamieszkania Uczestnika lub uznane za odpowiednie przez te kraje. Uczestnik ma prawo zażądać dostępu, przeglądu, poprawienia lub usunięcia jakichkolwiek danych osobowych będących w posiadaniu Sponsora w związku z Konkursem, pisząc do Sponsora na następujący adres e-mail: [ochrona poczty elektronicznej]

Reklama

13. PUBLICZNOŚĆ: jako warunek zgłoszenia, Uczestnik udziela Sponsorowi, jego spółkom zależnym, agentom i firmom partnerskim, wieczystej, nieodwołalnej, ogólnoświatowej, nieodpłatnej i niewyłącznej licencji na używanie, reprodukcję, adaptację, modyfikację, publikację, dystrybucję , publicznie wykonywać, tworzyć dzieła pochodne i publicznie wyświetlać zawartość wpisu, w tym między innymi imię i nazwisko Uczestnika, imię i nazwisko trenera, zrzuty ekranu, portrety, zdjęcia, obrazy, wypowiedzi i inne informacje: (1) w celu umożliwienia Sponsor i Jurorzy w celu oceny zgłoszeń na potrzeby Konkursu oraz (2) w związku z aktualnościami, reklamą, marketingiem, reklamą i promocją publiczną lub innymi grupami. Uczestnik niniejszym zrzeka się wszelkich praw do jakiejkolwiek formy odszkodowania i wszelkich roszczeń prawnych, w tym z tytułu zniesławienia, pomówienia, naruszenia prywatności i naruszenia praw autorskich, związanych z zawartością wpisu i jego wykorzystaniem. Jak opisano w niniejszym dokumencie, Uczestnicy mogą zostać poproszeni o wypełnienie zgody na publikację.

14. GWARANCJA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ: W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, każdy Uczestnik zabezpiecza i zobowiązuje się do zabezpieczenia Podmiotów Konkursu przez cały czas przed wszelką odpowiedzialnością, roszczeniami, żądaniami, stratami, szkodami, kosztami i wydatkami wynikającymi z jakiegokolwiek działania, lub zaniechanie Uczestnika i / lub naruszenie jakichkolwiek oświadczeń lub gwarancji określonych w niniejszym dokumencie. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, każdy Uczestnik zgadza się bronić, zabezpieczyć i unieszkodliwić Podmioty uczestniczące w konkursie przed wszelkimi roszczeniami, powództwami, procesami lub postępowaniami, a także wszelkimi obrażeniami, stratami, zobowiązaniami, odszkodowaniami miłe dla osób lub mienia, w tym śmierć, koszty i wydatki (w tym uzasadnione honoraria prawników) wynikające lub narosłe w całości lub w części, bezpośrednio lub pośrednio z udziału Uczestnika w Konkursie lub jakiejkolwiek działalności związanej z Konkursem lub (a) jakiekolwiek zgłoszenie lub inny materiał przesłany lub w inny sposób dostarczony przez Uczestnika, który narusza jakiekolwiek prawa autorskie, znak towarowy, tajemnicę handlową, wygląd handlowy, patent lub inne prawa własności intelektualnej jakiejkolwiek osoby lub zniesławia jakąkolwiek osobę lub narusza jej prawa do reklamy lub prywatności, (b) jakiekolwiek wprowadzenie w błąd dokonane przez Uczestnika w związku z Konkursem; (c) wszelkie nieprzestrzeganie przez Uczestnika niniejszych Zasad; (d) roszczenia wniesione przez osoby lub podmioty inne niż strony niniejszych Zasad, wynikające lub związane z zaangażowaniem Uczestnika w Konkurs; (e) akceptacja, posiadanie, niewłaściwe użycie lub wykorzystanie jakiejkolwiek nagrody lub uczestnictwo w jakiejkolwiek działalności związanej z Konkursem lub udział w tym Konkursie; (f) jakiekolwiek awarie lub inne problemy z Witryną konkursową; (g) wszelkie błędy w gromadzeniu, przetwarzaniu lub przechowywaniu informacji o zgłoszeniu; lub (h) jakikolwiek błąd typograficzny lub inny w druku, oferowaniu lub ogłoszeniu jakiejkolwiek nagrody lub zwycięzców.

15. ELIMINACJA: nieprzestrzeganie niniejszych Zasad i / lub jakiekolwiek fałszywe lub nieprawidłowe informacje podane w kontekście Konkursu przez dowolnego Uczestnika dotyczące tożsamości, wieku, adresu pocztowego, numeru telefonu, adresu e-mail, własności praw itp. może skutkować natychmiastową eliminacją Uczestnika z Konkursu.

16. INTERNET I INNE KWESTIE TECHNICZNE: Podmioty Konkursu nie odpowiadają za jakiekolwiek awarie ani za spóźnione, utracone, uszkodzone, źle skierowane, niekompletne, niemożliwe do dostarczenia lub zniszczone zgłoszenia z powodu błędów systemowych, awarii, niekompletności lub zniekształcenia komputera lub innych usterek w transmisji telekomunikacyjnej, wszelkiego rodzaju awarie sprzętu lub oprogramowania, utracone lub niedostępne połączenia sieciowe, błędy i awarie typograficzne lub systemowe / ludzkie, awarie techniczne dowolnej sieci lub linii telefonicznych, połączeń kablowych, transmisji satelitarnych, serwerów lub dostawców lub sprzętu komputerowego, ruch przeciążenie Internetu lub Witryny Konkursu lub ich dowolna kombinacja, w tym inne awarie telekomunikacyjne, kablowe, cyfrowe lub satelitarne, które mogą ograniczać możliwość uczestnictwa Uczestnika.

17. PRAWO DO ODWOŁANIA, ZMIANY LUB DYSKWALIFIKACJI: Jeśli z jakiegokolwiek powodu Konkurs nie może działać zgodnie z zamierzeniami Sponsora, w tym z powodu infekcji wirusem komputerowym, błędów, manipulacji, nieautoryzowanej interwencji, oszustwa, awarii technicznych, spełnienia wytycznych lub wymagań dotyczących zdrowia przez lokalne władze lub jakiekolwiek inne przyczyny, które uszkadzają lub wpływają na administrację, bezpieczeństwo, uczciwość, uczciwość lub prawidłowy przebieg Konkursu, Sponsor zastrzega sobie prawo według własnego uznania do anulowania, zakończenia, modyfikacji lub zawieszenia Konkursu, a w przypadku jego zakończenia Sponsor może zdecydować o wyborze potencjalnych zwycięzców Konkursu spośród wszystkich kwalifikujących się Uczestników otrzymanych przed podjęciem działań z wykorzystaniem kryteriów oceniania określonych powyżej. Ponadto Sponsor zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, który narusza niniejsze Zasady lub manipuluje procesem zgłaszania lub jakąkolwiek inną częścią Konkursu lub Witryny Konkursu. Każda próba celowego uszkodzenia przez Uczestnika jakiejkolwiek witryny internetowej, w tym Witryny Konkursu, lub podważenia legalnego działania Konkursu stanowi naruszenie prawa karnego i cywilnego i w przypadku podjęcia takiej próby Sponsor zastrzega sobie prawo do skorzystania z wszelkich środków zaradczych. dostępne od każdego takiego Uczestnika w najszerszym zakresie obowiązującego prawa.

18. NIE OFERTA ANI UMOWA O PRACĘ: W żadnym wypadku zgłoszenie udziału w Konkursie, przyznanie nagrody lub jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu nie może być interpretowane jako oferta lub umowa o pracę ze Sponsorem lub Podmiotami Konkursowymi. Uczestnicy potwierdzają, że zgłoszenia zostały przesłane dobrowolnie, a nie w tajemnicy ani w zaufaniu. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że między Uczestnikiem a Sponsorem lub Podmiotami uczestniczącymi w konkursie nie istnieje obecnie żadna poufna, powiernicza, agencyjna ani inna umowa ani domniemana umowa faktyczna oraz że żaden taki związek nie zostaje ustanowiony przez przesłanie przez Uczestnika zgłoszenia zgodnie z niniejszymi Zasadami.

19. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI: Sponsor nie ponosi odpowiedzialności za: (a) zagubione, spóźnione, uszkodzone, zniszczone, opóźnione, skradzione, źle skierowane, niekompletne lub nieczytelne zniekształcone wpisy, posty lub komentarze na Twitterze lub wpisy, posty lub komentarze na Twitterze otrzymane za pośrednictwem niedozwolone lub nielegalne kanały, z których wszystkie zostaną zdyskwalifikowane; (b) wszelkiego rodzaju awarie techniczne, w tym między innymi nieprawidłowe działanie telefonu, komputerowych systemów online, sprzętu komputerowego, strony internetowej, dostawcy serwera, sieci, sprzętu lub oprogramowania; (c) niedostępność lub niedostępność jakiejkolwiek strony internetowej lub usługi; (d) nieuprawniona interwencja w jakąkolwiek część procesu zgłoszeniowego lub Konkursu; lub (e) błędy drukarskie, typograficzne, elektroniczne lub błędy ludzkie, które mogą wystąpić w ofercie lub zarządzaniu Konkursem lub przetwarzaniu zgłoszeń. Uczestnicy zgadzają się, że wszelkie roszczenia, wyroki i nagrody będą ograniczone do rzeczywistych poniesionych z własnej kieszeni kosztów, w tym kosztów związanych z przystąpieniem do Konkursu (ale nie z opracowaniem zgłoszenia), ale w żadnym wypadku nie dotyczy to kosztów obsługi prawnej; a Uczestnicy zrzekają się wszelkich praw do dochodzenia wszelkich odszkodowań o charakterze karnym, przypadkowym, wynikowym i wszelkich innych szkód innych niż rzeczywiste wydatki bieżące, a także wszelkich praw do zwielokrotnienia lub zwiększenia odszkodowania w inny sposób. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZENIE LUB WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY PRZYPADKOWE LUB WTÓRNE, WIĘC POWYŻSZE MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA.

20. FORUM I ODWOŁANIE SIĘ DO PROCEDUR SĄDOWYCH: W zakresie dozwolonym przez prawo niniejsze Zasady podlegają prawu stanu Kalifornia w Stanach Zjednoczonych Ameryki, z zastrzeżeniem i będą zgodnie z nim interpretowane, z wyłączeniem wszelkich norm kolizyjnych. Jeśli którekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, wszystkie pozostałe postanowienia niniejszego Regulaminu pozostaną w pełnej mocy. W zakresie dozwolonym przez prawo niniejszym wyklucza się prawo do prowadzenia postępowania sądowego, uzyskania nakazu sądowego lub skorzystania z jakiegokolwiek innego postępowania sądowego lub innego w przypadku sporów lub roszczeń wynikających z niniejszego Konkursu lub w związku z nim, a wszyscy Uczestnicy wyraźnie zrzekają się wszelkich i wszystkie takie prawa.

21. SPORY I WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG: Przystępując do Konkursu, Uczestnik zgadza się, że wszelkie spory między Uczestnikiem a Sponsorem jakiegokolwiek rodzaju lub wynikające z niniejszych Zasad podlegają standardowym Warunkom świadczenia usług Sponsora dostępnym pod adresem https: // nianticlabs. pl / terms /. Uczestnik akceptuje i zgadza się przestrzegać Warunków świadczenia usług jako warunku uczestnictwa.

22. LISTA ZWYCIĘZCÓW: Lista zwycięzców zostanie publicznie ogłoszona na odpowiednich stronach sponsorów około 20 lutego 2021 r. Lub około tego okresu, zgodnie z wymogami prawa.

Reklama

Źródło https://pokemongohub.net/post/event/become-a-trainer-character-in-pokemon-go/